Sanat Eserleri Sigortası

Sanat Eserleri Sigortası

Sanat Eserleri Sigortası

Sanat eserleri sigortası stratejisi, sanat eserlerinin kendine özgü özellikleri esas alınarak ve sağlanan koruma ile ilgili belirli gerekliliklere dayanılarak hazırlanmıştır.

Öncelikle teklif konusu sigorta programları, All Risk formülü ile sunulmakta olup bu formül, söz konusu programların sanat eserinde yeniden oluşabilecek ve hasara neden olabilecek yaklaşık tüm olayları kapsadığı anlamına gelmektedir.
 
İkinci husus ise, sanat eserinin tahmini ticari değerinin yüklenici ile beraber müşterek onay vermek suretiyle sanat tarihi konusunda uzman bir bilirkişinin yapacağı inceleme sonucu hesaplanır. Mutabakatlı Değer adı verilen bu prosedür yükleniciye, hasar durumunda tam teminat verilmesini ve taraflar arasında yapılan geri ödeme anlaşmasının ivedilikle ve kolayca gerçekleştirilmesini sağlar.
 
Hasar durumunda, sigorta teminatı eserin restorasyonundan ve ayrıca aynı eserin tam ziya durumunda maruz kaldığı Değer Kaybı yüzünden gerçekleşen giderlerin de göz önünde bulundurulduğu bir geri ödeme hesaplama formülü sunar.
 
Müşteriler, tam bir sigorta teminatından ve özel hasar yönetiminden ve ayrıca sanat eserlerinin korunması ve restorasyonu ile ilgili ek danışmanlık hizmetlerinden yararlanabilir. Riskin en aza indirilmesini amaçlayan riskin önlenmesine yönelik hizmetler de teklifimizde yer alan özel unsurlardan bir kaçıdır.
 

SANAT

(Özel ve kurumsal olmak üzere) koleksiyonerler için hazırlanmış bir programdır. Müşteri/koleksiyon tipini belirlemek için kısmi hasar ya da olası değer kaybı durumunda restorasyon işleminin geri ödenmesi ile ilgili All Risk formülünün avantajlarından ayrı olarak, sanat poliçesine, uluslararası mezat şirketlerinin ana veri tabanına kayıtlı bulunan piyasa performansına bağlı olarak sigortalı eserlerin değerinin ücretsiz olarak güncellenmesi ve olası yeni koleksiyon alımlarının otomatik olarak dahil edilmesi gibi özel hizmetler eklenebilir.

MÜZE

Müze ve kültürel kurumlara uygun olarak tasarlanmış sigorta teminatı, zaman zaman yüklenicinin özel ihtiyaçlarına uyarlanabilir. (modüler teminat) Teminat, en değerli ve kıymetli eserler ya da kurumun bir süreliğine aldığı ve üçüncü şahıslara ait olan eserler ile sınırlandırılabilir. Eserlerin değer kaybı dışında restorasyon giderleri dahil edilebilir.

SERGİ

Bu ürün özellikle sergi organizatörlerinin ihtiyaçlarını yerine getirmek üzere tasarlanmıştır. Sanat eserlerinin bulunduğu yerden ambalajlanıp alınarak, varış noktasına götürüldüğü anda teminat yürürlüğe girer ve tüm sergi süresince geçerli olur. Sanat eserlerinin başlangıç noktasına geri görülmesi ile teminat sona erer. (çividen çiviye teminatı) Poliçeye ek olarak bu özel sektörün ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla verilen önleyici koruma ve sanat eserlerinin kaldırılması ve taşınması sırasında kalite standartlarının kullanılması gibi destek hizmetleri sunulabilir.