Fon Esaslı Tek Primli Sigorta

Fon Esaslı Tek Primli Sigorta

Fon Esaslı Tek Primli Sigorta

Fon Esaslı Tek Primli Sigorta Nedir ?

Bir defada ödeyeceğiniz primle, seçeceğiniz süre sonunda birikimlerinizi toplu olarak alabileceğiniz bir AXA SİGORTA ürünüdür.
Bu sigorta, yapacağınız tasarrufları en iyi yatırımlarla değerlendirerek size en yüksek getiriyi sağlayacaktır.
 
AXA SİGORTA, sektördeki uluslararası tecrübesi, AXA'nın fon yönetimindeki dünya liderliği ve tecrübesi ile fonları en akılcı, en verimli yollarla değerlendirerek yüksek getiri sağlamaktadır.

NEDEN FON ESASLI ?

Priminiz bir defada ödenir. AXA SİGORTA'nın sağladığı yatırım performansı ile tasarruflarınız yüksek tutarlara ulaşır ve %100 devlet güvencesindedir. Vergi avantajından en yüksek oranlarda yararlanma fırsatınız vardır.

KİMLER KATILABİLİR ?

18-60 yaş arasındaki herkes bu sigortaya dahil olabilir.

HANGİ SÜRELER İÇİN YAPTIRABİLİRSİNİZ ?

En az 10, en fazla 30 yıl süre için bu birikim programlarından faydalanabilirsiniz. Geleceğinizde daha yüksek gelir elde edebilmeniz için, mümkün olan en uzun sigorta süresini tercih ediniz.

PRİM TUTARINIZ NASIL ÖDENİR ?

Primleriniz sadece bir defaya mahsus olmak üzere, T.C. Merkez Bankası Efektif Satış Kuru ile çarpımı sonucu hesaplanarak Türk Lirası karşılığında ödenmektedir.

PRİMİM NASIL DEĞERLENDİRİLECEK ?

Primleriniz, Şirketimizin yatırım uzmanları tarafından en yüksek ve en güvenli alanlarda (Hazine Bonosu, Devlet Tahvili, Banka Mevduatı ve Gayrimenkul...) yatırım araçlarından, tek başınıza elde edemeyeceğiniz oranlarda değerlendirilmektedir.
 
Piyasa koşullarına göre optimum risk esası ile yönetilen AXA SİGORTA Sigortalılar fonunun son beş yıldaki getirileri son derece yüksektir.

SİZE BİR ŞEY OLURSA TEMİNAT NE ZAMAN DEVREYE GİRER ?

Sigortanızda yer alan riskin gerçekleşmesi durumunda, peşin ödenen tutarının vefat katsayısı ile çarpımı ve o ana kadar oluşan kar paylı birikim toplamı, belirlenen lehdar(lar)a ödenmektedir.

ÇOCUĞUMUN ADINA SİGORTA YAPTIRABİLİR MİYİM ?

18 yaşını doldurmayan kişiler için, annesi, babası veya bir yakını sigortada lehdar göstererek, çocuğun sigortadan yararlanmasını sağlayabilir.

FONDAN NASIL YARARLANABİLİRİM ?

İlk yılınızı doldurmak koşulu ile fondaki birikimlerinizin % 85'ine kadar olan kısmını piyasa koşullarında belirlenecek faiz karşılığında kullanabilirsiniz.

VERGİ AVANTAJI NEDİR ?

Eğer ücretli çalışıyor ya da beyana tabi vergi mükellefi iseniz, Gelir Vergisi Kanunu'nun 63./3 ve 89./1 maddeleri gereğince ödediğiniz primleri vergi matrahınızdan indirebilirsiniz.